Uncategorized

Hadelsfjord

Mój weekendowy wypad na Lofoty miał charakter czysto służbowy i był związany z pojawieniem się w okolicy wyspy Hadseløya wielkiej, pływającej farmy łososia norweskiego. O projekcie Havfarm pisałem więcej w poprzednim wpisie. Tym razem zaprezentuję kilka fotek z okolic wyspy, które udało mi się pstryknąć, gdy akurat nie zajmowałem się uwiecznianiem wielkiej, pływającej konstrukcji. Większość zdjęć powstała na pokładzie łodzi motorowej, skąd wraz z resztą zespołu z firmy podziwialiśmy przybycie na miejsce stalowego kolosa. Trudno mi wobec tego napisać cokolwiek więcej na temat majestatycznych szczytów, wciąż pokrytych grubą warstwą śniegu, mimo że mieliśmy już niemal połowę czerwca, a żar lał się z nieba. Żeby więc dłużej nie przynudzać pokażę jak prezentuje się ten skrawek Lofotów 🙂

Muzeum Hurtigruten. Wciąż trwają prace wykończeniowe. Planowane otwarcie, latem 2021 roku. | Hurtigruten Museum. Finishing work is still underway. Planned opening in summer 2021.
Most Hadselbrua. | Hadselbrua Bridge.

My weekend trip to Lofoten official character and it was associated with the appearance of a large floating Norwegian salmon farm near Hadseløya Island. I wrote more about the Havfarm project in the previous post. This time I will present a few photos from the fiord surrounding the island, which I managed to snap when I was not busy capturing a huge, floating construction. Most of the photos were taken on board a speedboat, from where we, along with the rest of the team from my company, admired the arrival of the steel colossus. Therefore, it is difficult for me to write anything more about the majestic peaks, still covered with a thick layer of snow, even though it was almost half of June and the heat was pouring from the sky. So I will not bored any more, and I will show you how this piece of Lofoten Islands looks like 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *