Uncategorized

Heddal stavkirke

Kościół klepkowy (stavkirke) w Heddal jest największym tego typu obiektem w Norwegii. Położony tuż przy drodze E134, kilka kilometrów na wschód od Notodden i ponad 100 km od Oslo, jest świetnym miejscem na zorganizowanie przerwy w podróży. Kościół zbudowano w XIII wieku, a dziś wciąż odprawiane są w nim nabożeństwa i specjalne ceremonie, jak np. śluby.

Konstrukcja kościoła opiera się na 12 pionowych, narożnych słupach, które następnie spięto długimi deskami (klepkami). Na niepowtarzalny kształt budowli składają się trzy wieże oraz aż 64 powierzchnie dachowe. Wewnątrz podziwiać można pięknie zdobiony XIII wieczny tron biskupi, chrzcielnicę, XVII wieczny ołtarz oraz malowidła ścienne.

Więcej na temat kościołów tego typu pisałem tutaj.

A tutaj kilka nocnych zdjęć z mojego poprzedniego postoju w Heddal.

The stave church (stavkirke) in Heddal is the largest of its kind in Norway. Located just off the E134 road, a few kilometers east from Notodden and over 100 km from Oslo, it is a great place to organize a stopover. The church was built in the 13th century, and today it still holds services and special ceremonies, such as weddings.

The church’s construction is based on 12 vertical, corner posts, which were then fastened with long boards (staves). The unique shape of the building consists of three towers and 64 roof surfaces. Inside, you can see the beautifully decorated 13th-century bishop’s chair, baptismal font, 17th-century altar and wall paintings.

I wrote more about churches of this type here.

And here some night pictures taken from my previous visit in Heddal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *