górskie wyprawy

Powrót do Galdane

Galdane to dość krótka trasa (około 4,5km) po relatywnie łatwym terenie. Jest ona częścią tzw. Drogi Królewskiej, a w oryginale Kongevegen over Filefjell, historycznej drogi biegnącej z Lærdal do Vang. Całość liczy nieco ponad 100 km i jest podzielona na łatwe do przejścia odcinki. Jednym z nich jest właśnie Galdane.

Close
Wyznaczanie trasy
pokaż opcje ukryj opcje
Print Reset
Pobieranie wskazówek...
Close
Find Nearby Zapisz położenie znacznika Wyznaczanie trasy

To nie była moja pierwsza wizyta w tym miejscu. Poprzednio przechodziłem tę trasę w 2017 roku, więc najwyższa pora było ją sobie odświeżyć. Kierunek marszu nie ma znaczenia. Na początku jak i na końcu odcinka znajduje się niewielki parking, gdzie można pozostawić auto. Poza tym nie ma potrzeby przechodzenia szlaku w tę i z powrotem. W jedną stronę warto przejść asfaltową, równoległą drogą, biegnącą po drugiej stronie rzeki Lærdalselvi. To stara droga E16 pomiędzy wschodnią, a zachodnia Norwegią. Od czasu wybudowania nowej, użytkowana tylko przez miejscowych i turystów.

Przy przechodzeniu Galdane napotykamy na kilka atrakcji. Stare, pochodzące z wojny niemieckie stanowiska karabinów maszynowych, widowiskowy wodospad Soknefossen z 400-metrowym spadkiem czy opuszczona od 1947 farma Galdane, skąd wzięła się nazwa całego szlaku.

Galdane is a fairly short route (about 4.5 km) on relatively easy terrain. It is part of the so-called The King’s Road, or in the original Kongevegen over Filefjell, the historic road running from Lærdal to Vang. The entire route is just over 100 km long and is divided into easy-to-follow sections. One of them is Galdane.

It wasn’t my first visit to this place. I had previously completed this route in 2017, so it was a time to refresh it. The direction of march does not matter. At the beginning and at the end of the section there is a small parking lot where you can leave your car. And in addition, there’s no need to walk the trail back and forth. In one direction, it is worth to walk along the asphalt, parallel road running on the other side of the Lærdalselvi river. This is the old road E16 between eastern and western Norway. Since the new one was built, this one has been used only by locals and tourists.

While passing through Galdane, we encounter several attractions. Old German machine gun positions dating back to the war, the spectacular Soknefossen waterfall with a height 400 m, and the Galdane farm, abandoned since 1947, where the name of the entire trail comes from.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *