górskie wyprawy

Siggjo 474m n.p.m.

 

Siggjo, górka mierząca niecałe 500 metrów nad poziomem morza jest położona na wyspie Bømlo w zachodniej części Norwegii, pomiędzy miastami Haugesund i Bergen. Jako, że jest najwyższym szczytem w okolicy (wyższe są dopiero góry na sąsiedniej wyspie Stord), gwarantuje rewelacyjne widoki właściwie we wszystkich kierunkach. Strategiczne położenie Siggjo wykorzystano do umiejscowienia na szczycie masztu antenowego. Aby dostać się na górę można skorzystać z jednego z dwóch szlaków. Jeden wiedzie od drogi 542 po wschodniej stronie góry, drugi prowadzi od zachodu z wioski Sletta. Na wyspę Bømlo dostać się można z drogi E39 przejeżdżając po dwóch mostach.

Siggjo, mountain measuring less than 500 meters above sea level is located on the island of Bømlo in the western part of Norway, between of cities of Haugesund and Bergen. As it is the highest peak in the area (the nearest higher mountains are on the neighboring island of Stord), provides sensational views practically in all directions. Strategic location Siggjo was used to place on the top the antenna mast. To get to the top, you can use one of two routes. One leads from the road 542 on the east side of the mountain, the other leads from the west, from the village Sletta. To the Bømlo you can get with the E39 road and two bridges.

Skorzystałem ze szlaku zachodniego. Na mapie widać, że znaczna jego część prowadzi w linii prostej i biegnie wzdłuż strumienia. Tak jest w rzeczywistości. Ścieżka jest świetnie utrzymana i w większości wiedzie po kamieniach, co jest dużym plusem, kiedy pogoda bywa deszczowa a grunt nasiąknięty wodą. Pomimo obfitych deszczów w ostatnim czasie udało mi się przejść całą trasę ani razu nie mocząc butów wyżej niż na grubość podeszwy. Znaczna część drogi prowadzi przez las, kiedy jednak tuż pod wierzchołkiem wychodzi się na otwartą przestrzeń, widoki potrafią zachwycić.

I took the western route. On the map you can see that much of it runs in a straight line and runs along the stream. This is the truth. The path is well maintained and mostly runs along the stones, which is a big advantage, when the weather is rainy and the ground soaked with water. Though of heavy rains recently I was able to go the whole route with dry shoes. The greater part of the road leads through the woods, but just under the top comes out into the open area and you can admire the views.

Trafiłem akurat na dość silny i mroźny wiatr, dzięki czemu nie mogłem w pełni cieszyć się chwilami spędzonymi na górze, ale i tak udało mi się zrobić kilka ciekawych zdjęć. Droga pod górę zabrała mi godzinę. Ta sama trasa w dół zajmuje mniej więcej tyle samo czasu ze względu na wzmożoną ostrożność podczas schodzenia po mokrych i śliskich kamieniach.

I came just in strong and cold wind, so I could not fully enjoy the moments spent at the top, but I was able to do some interesting pictures. The road uphill took me an hour. The same route down takes roughly the same time, due to increased caution when descending on wet and slippery rocks.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *