Uncategorized

Vøringfossen po raz kolejny

O Vøringfossen już na tym blogu było. Ale że w fajne miejsca dobrze jest od czasu do czasu powracać, to i nadeszła chwila na powtórkę. Od mojej ostatniej wizyty minęło już parę lat i warto wspomnieć chociażby o zmianach jakie zaszły w otaczającym krajobrazie. Sam wodospad raczej się nie zmienił, choć wiosenne roztopy dodały mu z pewnością kilka punktów do jego splendoru. Ogrom wody przewalający się z płaskowyżu na dno doliny Måbødalen był zdecydowanie większy niż zapamiętałem z poprzedniego razu. Liczba ludzi na miejscu też uległa zwiększeniu. Nawet tak bardzo, że mieliśmy problem, aby znaleźć miejsce do parkowania na nowym, przestronnym parkingu. Ludzi było sporo, ale trafiliśmy tam w sam środek długiego majowego weekendu, w dodatku pogoda dopisywała, więc nie ma się co dziwić takiej frekwencji przy najpopularniejszym wodospadzie w Norwegii, prawda?

Close
Wyznaczanie trasy
pokaż opcje ukryj opcje
Print Reset
Pobieranie wskazówek...
Close
Find Nearby Zapisz położenie znacznika Wyznaczanie trasy

Inną zmianą, którą zauważyłem była nowa platforma widokowa nad południowym urwiskiem, a także prace budowlane wokół parkingu przy drodze nr 7, przez co ta część, łącznie z parkingiem była ogrodzona i wyłączona z ruchu turystycznego. Cokolwiek tam obecnie powstaje, a zakładam, że powiększony parking, toalety oraz być może jakiś punkt gastronomiczny (w miejsce poprzedniego), ma zapewnić dodatkowy napływ turystów. A może też obciążyć nieco ten tłok na parkingu przy Fossli Hotel. O słuszności (bądź nie) moich przypuszczeń będę mógł się przekonać dopiero za jakiś czas, podczas kolejnej wizyty przy Vøringfossen, a ta może równie dobrze nastąpić za marę miesięcy jak też i za parę lat.

I have already written about Vøringfossen. But it’s good to return to nice places from time to time, and the time has come for a repeat visit. Few years have passed since my last visit, and it is also worth considering the changes that have taken place in the landscape. The waterfall itself has not been changed, although the spring thaw added a few points to its splendor. The amount of water flowing from the plateau to the bottom of the Måbødalen valley was definitely larger than I remembered from previous time. The number of people at place has also increased. There were so many of them that there was a problem finding a not occupying space in parking lot. There were a lot of people there, but we’ve got there in the middle of the long May weekend, and the weather was good, so it’s not surprising that there was such a crowd at the most popular waterfall in the country, right?

Another change I noticed was a new viewing platform over the southern cliff, as well as construction works around the parking lot by road No. 7, the part with the parking lot was fenced and closed to tourist traffic. Whatever the work is about there, and I suppose there is an enlarged parking lot, toilets and there may be any cafe (instead he old one), means an additional influx of tourists. As to whether my assumptions are correct (or not), I will find it out, during my presence at Vøringfossen next time, and this may well occur in a few months or even in a few years.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *